Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
HOSS METALE

 

Podstawą wszelkich działań HOSS METALE jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów, a także innych zainteresowanych stron oraz uzyskanie ich zadowolenia. Świadomi, że Klienci i inne zainteresowane strony postrzegają naszą Firmę poprzez ocenę jakości realizowanych przez nas procesów (w tym w zakresie dostarczania części zamiennych do maszyn i urządzeń dla przemysłu hutniczego, maszynowego, chemicznego, górniczego i energetycznego), stawiamy sobie nadrzędne zadanie:

Realizacja usług zgodnie z umową/ zamówieniem i na czas

Zadanie to realizujemy poprzez :

  • stałą i przyjazną współpracę z Klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
  • działania zgodne z przepisami prawa,
  • nadzór nad realizowanymi procesami,
  • utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Zarząd/ Właściciele zobowiązują siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń Polityki jakości, a także do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzenia Jakością.

Zarząd/ Właściciele deklarują, że zapewnią warunki i środki (zasoby) do utrzymywania oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Niniejsza Polityka jakości:

  • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów celów jakościowych,
  • podlega przeglądom pod względem jej aktualności.

Brak możliwości komentowania