Oferta

Kluczowym zakresem działalności naszej firmy jest dostawa odlewów staliwnych i żeliwnych, odkuwek swobodnie kutych i obrobionych mechanicznie gotowych części zamiennych dla przemysłu.

Oferowane przez nas odlewy mieszczą się w przedziale wagowym 20-4000 kg i są wykonywane z następujących materiałów:

      ze staliwa:
– węglowego konstrukcyjnego
– nisko i wysoko stopowego
– odpornego na ścieranie
– żaroodpornego i żarowytrzymałego
– odpornego na korozję

      ze stali:
– nierdzewnej
– konstrukcyjnej

      z żeliwa:
– szarego
– nisko i wysokostopowego
– sferoidalnego

 

Odlewy dostarczamy – wg życzenia Zamawiającego – w stanie surowym lub obrobione mechanicznie: wstępnie lub na gotowo.

W zależności  od gatunku i wymaganych własności odlewy poddawane są  odpowiedniej obróbce cieplnej:
– wyżarzaniu normalizującemu,
– ulepszaniu cieplnemu,
– przesyceniu,
– sorbityzowaniu ( koła jezdne )

Szczegółowe warunki określamy w naszych ofertach na zapytania ofertowe klientów.

Zapraszamy do współpracy.

Brak możliwości komentowania