Przetwarzanie danych osobowych

Informacja kontrahentów Hoss-metale
dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” niniejszym informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HOSS-metale s.c. z siedzibą przy ul. Technicznej 4, 41-906 Bytom, posiadającym NIP 626-276-44-40.
W sprawie uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować poprzez adres pocztowy: HOSS metale s.c. ul. Techniczna 4, 41-906 Bytom lub adres elektroniczny: biuro@hossmetale.pl.

Spółka HOSS metale zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich partnerów biznesowych i odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny i rzetelny. W związku z powyższym Spółka dostosowała swoje działania do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawarcia lub wykonywania umowy, realizacji zamówień oraz wszelkich innych działań w związku z świadczeniem usług przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta. Dodatkowo podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych jak np. ustawodawstwo podatkowe oraz inne regulacje mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom czy działanie w interesie publicznym (art. 6 ust.1.lit. e RODO) co skutkuje przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Spółka przetwarzać będzie Państwa dane również na podstawie Państwa zgody udzielonej w określonych celach. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawienia oraz prawo do odwołania zgody w każdym okresie czasu, co skutkować będzie usunięciem podanych danych z bazy klientów HOSS metale s.c. z siedzibą w Bytomiu 41-906 ul. Techniczna 4. Macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w R.P. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki oraz osobom działającym z ich upoważnienia. Podmioty te przetwarzają dane tylko i wyłącznie na podstawie zawartych umów. Do tych podmiotów należą podmioty np. świadczące usługi z zakresu księgowości, windykacji , obsługi prawnej, informatycznej, transportowej.

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartych umów, zleceń i regulacji prawnych do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów Spółki lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawne przesłanki do dalszego przetwarzania danych.

Brak możliwości komentowania